Hatacons là công ty tư vấn xây dựng được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có phạm vi hoạt động kinh doanh ngành tư vấn xây dựng.
Công ty có năng lực chuyên môn kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu, đội ngũ kỹ sư các ngành nghề chuyên môn trong công tác tư vấn thiêt kế , kinh tế đầu tư, hệ thống kỹ thuật hạ tầng công trình (M&E) nền móng xây dựng , kỹ thuật hạ tầng đô thị, thiết kế và thi công cảnh quan đô thị, cung cấp giải pháp về việc sử dụng năng lượng mặt trời, tư vấn thiết kế, thi công và cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời …

HẠ TẦNG

QUY HOẠCH HẠ TẦNG

THIẾT KẾ HẠ TẦNG

M&E

THIẾT KẾ M&E

THI CÔNG M&E

THIẾT BỊ M&E

DỊCH VỤ M&E

THIẾT KẾ THI CÔNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN

THIẾT KẾ CẢNH QUAN SÂN VƯỜN

THI CÔNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN

CHIẾU SÁNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN

TƯỚI TỰ ĐỘNG CẢNH QUAN SÂN VƯỜN