HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ BỀN VỮNG (SUDS)

Hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS – Sustainable urban drainage systems)

Hệ thống thoát nước đô thị bền vững được thiết kế để quản lý một cách hiệu quả các hệ thống thoát nước mặt trong đô thị.
Hệ thống thoát nước đô thị bền vững là một giải pháp thay thế hoặc bổ sung cho hệ thống thoát nước mặt truyền thống.
Khi dân số tăng lên, đặc biệt là những khu đô thị, hệ sinh thái bị thay thế bởi nhà cao tầng, trong khi, số lượng và tốc độ chảy tràn của nước mặt ngày càng tăng. Dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng ở các vùng đô thị, gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Hệ thống thoát nước đô thị bền vững  “bắt chước” hệ thống thoát nước truyền thống. Bằng cách áp dụng kỹ thuật để khống chế dòng chảy của nước mặt, sau đó thu gom, lưu trữ, lọc sơ bộ trước khi thải ra môi trường.
Hệ thống thoát nước đô thị bền vững có thể áp dụng các chiến lược đế:
 • Giảm khả năng gây ô nhiễm đến nguồn nước.
 • Giảm tốc độ dòng chảy bằng cách xây dựng thêm hệ sinh thái .
 • Lưu trữ dòng chảy bằng cách làm yếu đi tốc độ dòng chảy
 • Cho phép nước thấm vào trong đất (tăng lượng nước ngầm).
 • Cho phép trầm tích lắng xuống.

Lợi ích của hệ thống thoát nước đô thị bền vững:
 • Giảm ngập lụt
 • Chia sẻ lưu lượng nước thoát với các hệ thống thoát nước hiện có.
 • Nâng cao chất lượng nước.
 • Giảm ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm môi trường.
 • Cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã.
 • Cung cấp không gian cây xanh trong đô thị.
 • Lưu trữ nguồn nước và làm phong phú thêm nguồn nước ngầm giúp giảm nguy cơ hạn hán.
Kỹ thuật của hệ thống thoát nước đô thị bền vững bao gồm:
 • Ván lọc và cống rãnh
 • Vùng đầm lầy
 • Bề mặt thấm
 • Lưu vực và ao
 • Kho ngầm
 • Mái nhà xanh lá (Trồng các thực vật trên mái nhà để thu hoạch nước mưa)
 • Hệ thống thu nước mưa.

Hệ thống thoát nước đô thị bền vững cần được xem xét kỹ lưỡng trong việc chọn địa điểm. 
Các chiến lược quản lý khác nhau có thể yêu cầu vị trí xây dựng khác nhau. Song, cũng cần xem xét các dòng chảy từ mái nhà.
Hệ thống thoát nước đô thị bền vững là cần thiết khi dân số của các khu đô thị ngày càng tăng, tài nguyên nước khan hiếm dần và bị ảnh hưởng bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

Mái nhà xanh lá (Green roof)

Thuật ngữ “Mái nhà xanh lá” được sử dụng để miêu tả một mái nhà được trồng các thảm thực vật.
Chúng còn được gọi là mái nhà sống, mái nhà sinh thái hoặc mái nhà thực vật.

Lợi ích của “Mái nhà xanh lá”:
 • Giảm lượng nước mặt chảy ra hệ thống thoát nước đô thị
 • Giảm nhu cầu sưởi ấm và làm mát cho toà nhà
 • Tăng cường đa dạng sinh học địa phương
 • Tăng độ bền bà tuổi thọ của mái nhà
 • Cải thiện chất lượng không khí cục bộ
 • Có lợi cho tinh thần dân cư ngụ trong toà nhà
 • Giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt trong đô thị. 

Bức tường xanh lá (Green walls)

Một số lợi ích của mái nhà xanh có thể được phát triển mở rộng thành “bức tường xanh lá”. 
Bức tường màu xanh lá ngày càng phổ biển mang tới niềm vui thị giác to lớn và tính khả thi cao.
“Nhân bản” bức tường xanh từ quy mô lớn
đến quy mô “thân mật” hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cám ơn đã đọc bài viết, 

Mai Trâm

CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

THANG CUỐN VÀ THANG MÁY TRONG TOÀ NHÀ

CÁCH ÂM TRONG TOÀ NHÀ

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan